Hur bred ring kan jag ha?
Det beror på flera orsaker. I första hand bör du mäta avståndet mellan den knutna handens finger, du mäter från "simhuden" och fram till "vecket" vid den första fingerleden.
Du kan ta en tjock papp och börja med att klippa till den lite för bred, böj den sedan över något runt föremål. Böj den sedan runt fingret och stäng handen, du kommer då att märka när det kommer att liksom ta emot på insidan av fingret. Klipp bort på bredden tills det fungerar att böja ihop fingret.. Anteckna sedan ditt namn på lappen ifall det skall vara flera ringar vid samma beställning.
 

Ringbredder

Beställ våra gratis Ringmått Mobilt
noll-sju-noll-åtta-sex-sex-noll-fem-nio-noll

Anteckna  RINGMÅTT  ditt namn och adress  så skickar vi dem gratis.
De är pateterade och skall återsändas till oss, returporto är betalt. Välkommen

Tillbaka till första sidan.