WWW.24KARAT.SE

Förlovningsring silver och stenar?

Du kan få alla våra ringmodeller i SILVER med stenar.
Tänk bara på att silver är en mjukare metall än de övriga ädla metallerna.
Hållbarheten blir sämre.
För att kompensera det så bör det finnas mer metall som håller fast stenen.
Stenar som sitter sticker upp med tjörn, klor, fattning är mer utsatta för slitage än de stenar som sitter nere i ringen.

Home    Tillbaka till silverringar på 24 karat